http tuoitreit vnthreads1729 huong dan chay hai domain cho mot forum vbb html

  1. admin

    Hướng dẫn chạy hai domain cho một forum vbb

    Công việc đầu tiên các bạn cần làm là vào park domain thứ 2 vào host Admincp -> Setting -> Options -> Site name url/Contact/Details -> Bỏ trống Always use Forum Url as Base path chọn là NO anh em test đi nhé ;))
Top