http tuoitreit vnthreads1703 share mod game cua openitvn cho vbb 4 1 x html

  1. tubotocdo

    Share mod game của Openitvn cho vbb 4.1.x

    Thực ra bản này là lấy của openitvn mình tách ra để cài cho vbb 4.1 Đầu tiên download 2 cái dưới giải nén up ngang hàng index.php nhé! http://sinhvienmarket.vn/Mr.Vui.zip http://sinhvienmarket.vn/1.zip sau đó download cái dưới về có 2file .xml import và import data vào với data forum...
Top