• Downloading from our site will require you to have a paid membership. Upgrade to a Premium Membership from 10$ a month today!

    Dont forget read our Rules! Also anyone caught Sharing this content will be banned. By using this site you are agreeing to our rules so read them. Saying I did not know is simply not an excuse! You have been warned.

http tuoitreit vnthreads1508 tut huong dan lam johncms tren 000webhost html

  1. L

    [TUT] Hướng dẫn làm johncms trên 000webhost

    Sau đây mình sẽ hướng dẫn m.n làm 4rum johncms chi tiết nhất cho người mới vào nghề. 1, Tạo host: Host chính là nơi lưu trữ dữ liệu của wap. Người mới vào nghề thì nên sử dụng host free để làm. Khi đã thành thạo có thể mua host để sử dụng. Hiện trên mạng có khá nhiều hostfree, nhưng hôm nay...
Back
Top