http tuoitreit vnthreads1315 mot minh khung bo nha tu viet hoa 100 html

  1. blog4me

    Một mình khủng bố nhà tù việt hóa 100%

    Giới thiệu: Game này không giống như những game RPG khác. Game có 10 tầng dungeon và devil. nhiệm vụ duy nhất là giêt yêu tinh ở tầng thứ 10 . nhưng quá trình chơi sẽ khá dài.Game cũng có shop bán máu và mana đồ đạc (Nhưng trong shop không bán đồ hiếm đâu ) mỗi món đồ mang 1 tính chất khác nhau...
Top