http tuoitreit vnthreads1257 share code johncms full mod ver 4 4 vnnet mobi htmlpage2

  1. admin

    [SHARE] Code JohnCMS Full Mod Ver 4.4 Vnnet.Mobi

    Nói qua chút về code: Đây là code JohnCMS ver 4.4 đã đuợc add mod gần full rồi đặc biệt mod bang hội ----------- Các mod đã được cài trên mã nguồn: -Mod đưa bài viết mới ra trang chủ -Mod đưa phòng chat ra trang chủ kèm capta cho khách -Mod BBcode đầy đủ -Mod chuyển tiếng việt có dấu...
Top