• Downloading from our site will require you to have a paid membership. Upgrade to a Premium Membership from 10$ a month today!

    Dont forget read our Rules! Also anyone caught Sharing this content will be banned. By using this site you are agreeing to our rules so read them. Saying I did not know is simply not an excuse! You have been warned.

http tuoitreit vnthreads1040 huo ng da n phan bie t ccv va ccn htmlpage3

  1. Admin

    Hướng dẫn phân biệt CCV và CCN

    CC được chia ra làm 2 loại: CCV và CCN CCV là Credit Card Verify ( hoặc là CVV2,CVV, CVN cũng chính là 1) CC dạng này thì phải có 1 mã số bảo vệ đi kèm theo khi thanh toán nên loại này rất quý và sử dụng cũng rộng rãi CCN theo dân UG Việt Nam gọi là CC non (CC dạng này không có mã số bảo vệ) Một...
Back
Top