http tuoitreit vnthreads1040 huo ng da n phan bie t ccv va ccn htmlpage3

  1. admin

    Hướng dẫn phân biệt CCV và CCN

    CC được chia ra làm 2 loại: CCV và CCN CCV là Credit Card Verify ( hoặc là CVV2,CVV, CVN cũng chính là 1) CC dạng này thì phải có 1 mã số bảo vệ đi kèm theo khi thanh toán nên loại này rất quý và sử dụng cũng rộng rãi CCN theo dân UG Việt Nam gọi là CC non (CC dạng này không có mã số bảo vệ) Một...
Top