• Downloading from our site will require you to have a paid membership. Upgrade to a Premium Membership from 10$ a month today!

    Dont forget read our Rules! Also anyone caught Sharing this content will be banned. By using this site you are agreeing to our rules so read them. Saying I did not know is simply not an excuse! You have been warned.

hoverchat

  1. Admin

    HoverChat cho Android, ứng dụng SMS đẹp hỗ trợ nhắn tin mọi nơi theo phong cách Chat Head

    HoverChat là một ứng dụng SMS miễn phí dành cho Android với khả năng đặc biệt đó là cho phép bạn nhắn tin mọi lúc mọi nơi mà không phải thoát ứng dụng mình đang xài, tương tự như ý tưởng Chat Head của Facebook. Ví dụ, khi bạn đang duyệt web mà có người nhắn tin, một hộp thoại nhỏ sẽ xuất hiện...
Top