• Downloading from our site will require you to have a paid membership. Upgrade to a Premium Membership from 10$ a month today!

    Dont forget read our Rules! Also anyone caught Sharing this content will be banned. By using this site you are agreeing to our rules so read them. Saying I did not know is simply not an excuse! You have been warned.

hieu ung anh gon song

  1. Smobi

    Hướng dẫn [Tutorial] - Hiệu ứng ảnh gợn sóng trong Photoshop

    - Làm thế nào để tạo ra một hiệu ứng gợn sóng? ​ Tài liệu Download (8.4 MB) ​ http://www.mediafire.com/download/n4l9cl74yziimi3/Tutvfdgth5.rar • Bước 1: Tạo file với kích thước như sau: (Nền màu đen) ​ • Bước 2: Mở file hình sóng nước ra sau đó ta nhấn Ctrl + A để tạo vùng trọn và Ctrl +...
Top