hd tao wap upload từ wapka mobi

  1. L

    Hướng dẫn làm wap upload bằng wapka

    Demo đây Đầu tiên vào ::EDIT SITE (#):: >>> File manager >>> #>Create NEW directory >>> Tạo 6 thư mục game, hinh anh, video, nhac. Vào site-3 tạo forum structured on themes. ở site -3 nhé.vào ::edit site:: >>> new page >>> tạo 10 trang, 5 trang upload game, hình, video nhạc và file khác, 5...
Top