• Downloading from our site will require you to have a paid membership. Upgrade to a Premium Membership from 10$ a month today!

    Dont forget read our Rules! Also anyone caught Sharing this content will be banned. By using this site you are agreeing to our rules so read them. Saying I did not know is simply not an excuse! You have been warned.

hd tạo hirent bôt tuoitreit vn

  1. Admin

    Hướng dẫn tạo usb Hiren Boot đơn giản và chi tiết bằng hình ảnh

    Hiren Boot hiện nay đã có bản 15 chấm...nhưng bạn có thể dùng Hiren boot phiên bản khác tuỳ ý. Hiren Boot là ứng dụng tương đối nhỏ (ít ra cũng chưa tới 1 GB) cho phép các bạn khởi động mini windows trực tiếp từ USB, trong mini windows này bạn có thể bung ghost hệ điều hành vào ổ C, hay lấy...
Top