hd tao dien dan tren xtgem

  1. admin

    Hướng dẫn tạo robots.txt cho xtgem, tối ưu hoá công cụ tìm kiếm

    Vào xtgem, tập tin mới, để dạng text nhé Tạo file tên robots.txt User-Agent: * Allow: / Thanks nào Nguồn: TUOITREIT.VN Khẳng Định Đẳng Cấp Teen Việt
Top