hd su dung host cp11

  1. K

    Hướng dẫn sử dụng host CP11 cho ai chưa biết

    Khác với host cpanel vista, khi config thông số data CP11 thì $ server_host (hay $db_host,..) là localhost chứ không phải mysqlxxx, sqlxxx.***... Vd: Các bạn vào MySQL Database. Ở đầu trang có ô Create New Database: Create 1 data có tên là user_ 1 trong đó user là user host (vd...
Top