hd lay auto login xtgem

  1. admin

    Share code auto wap/web toàn trang cho xtgem chưa nâng cấp vinhbao3g.com

    demo demo ảnh: Hướng Dẫn: 1. Post code sau vào _footer của wap : <!--parser:xtscript-->assign $vinhbao3g=<xt:get_device_template/>/foot.html call source $file=$vinhbao3g call source $file=../$vinhbao3g call source $file=../../$vinhbao3g call source $file=../../../$vinhbao3g call source...
Top