hai vl

  1. C

    Share Tools xóa dấu ảnh của haivl.com

    Cũng đơn giản thôi. Hình gốc: Hình sau khi xóa: Anh em có thể thêm con dấu của mình vào thì ngon ngay. Code kia chỉ làm sơ xài chạy thử thôi. Cách dùng: chạy haivl.php?i=<link_ảnh_trực_tiếp_tại_haivl> Tải xuống xoa-dau-haivl.zip (329 B) Code by kenh48.com
Top