hackphone s40 ngay tren dtdd

  1. admin

    [TUT] hack phone ngay trên s40, không cần PC

    Hướng dẫn hackphone trên S40 CÁC BẠN VÀO TRANG DƯỚI ĐÂY DOW TÂT CẢ VỀ TẢI ĐC NHIÊU THÌ TẢI ÍT KB THÔI QUAN TRONG NHẤT LÀ FILE exp.der DOWLOAD SAU ĐÓ BẠN VÀO TRANG DƯỚI ĐỂ THÊM CER CHO JAVA CỦA BẠN SIGN JAVA BẠN CHỌN DÒNG MÁY CUA MÌNH VD NOKIA BẠN TÍCH VÀO PHẦN FILE_SYSTEM - truy cập vào...
Top