hack yourwap

  1. admin

    [TUT] hacking yourwap.eu bạn đã thành hacker

    Download: cái này (89.9kb) Bước 1: Vào yourwap.eu tạo 1 tài khoản Bước 2: Đăng nhập tài khoản=>File storage=>Create new folder Bước 3: vào folder vừa tạo=>Upload new file Bước 4: up load tệp tin jimmykhanh.php.jpg vừa down ở trên lên sau đó click vào Back. Bước 5: nó hiện ra 1 tệp tin...
Top