hack nqsh

  1. admin

    3 Phiên bản NQSH 1.2.6 Hack full

    Phiên bản này bật auto bằng phím Gọi nha. đây 3pb Ngũ Đế 126 cho anh em.pb đầu tiên gồm .: fix lag 99%,đánh xa,tháo khăn nhanh,mod auto log bật bằng phím Gọi,chơi đc trên PC . Tải có auto Tải ko có auto. phiên bản thứ 2 cũng có nhữ chức năng như trên nhưng đã mod speed . Tải có auto Tải ko...
Top