• Downloading from our site will require you to have a paid membership. Upgrade to a Premium Membership from 10$ a month today!

    Dont forget read our Rules! Also anyone caught Sharing this content will be banned. By using this site you are agreeing to our rules so read them. Saying I did not know is simply not an excuse! You have been warned.

hack bang thong cho window phone

  1. Admin

    Hướng dẫn phá băng thông cho windows phone đơn giản

    Đây là thủ thuật rất đơn giản, thực hiện ngay trên windows phone của bạn Vào cài đặt, mạng di động, tại đây bạn chuyển 3G thành 2G rồi ngay lập tức chuyển lại thành 3G. Sau đó chờ 20 giây là xong Chúc bạn thành công!
Top