• Downloading from our site will require you to have a paid membership. Upgrade to a Premium Membership from 10$ a month today!

    Dont forget read our Rules! Also anyone caught Sharing this content will be banned. By using this site you are agreeing to our rules so read them. Saying I did not know is simply not an excuse! You have been warned.

gviet

  1. PushKiss

    Share Code data Gviet v2 theme naviba by PushKiss

    Thấy có trong usb nên lôi ra xem và mod sơ sơ rùi,căn bản là để nguyên bản quyền gviet,chỉ thay link naviba và fix mainmenu rồi share luôn Chức năng của code: -Mod bang hội gjốg m4v -Mod seo khá tốt -Mod tiền -Mod thank Còn nhiều nữa vì đấy là code của gviet nên không biết rõ có lỗi nào ae test...
Top