• Downloading from our site will require you to have a paid membership. Upgrade to a Premium Membership from 10$ a month today!

  Dont forget read our Rules! Also anyone caught Sharing this content will be banned. By using this site you are agreeing to our rules so read them. Saying I did not know is simply not an excuse! You have been warned.

giùm

 1. L0ngHackit

  Admin tạo giùm cái logo wap

  Như title admin hoặc ae ttit ai làm giùm mh cái logo với bỏ chữ .vn ở cuối đi nhé demo :
 2. L0ngHackit

  Nhờ ae đăng ký giùm 1 nick zing với

  Như title muốn đăng nhập vào mp3 down mà ko có acc mà mobile đăng ký mãi ko dc Thanks
 3. L0ngHackit

  Nhờ sửa giùm cái ảnh

  Nhờ admin hoặc ai sửa giùm cái ảnh này vs http://www.zing9u.org/sprite1.png http://www.zing9u.org/sprite2.png Sửa todayphim thành Zing9u.Org nhé
 4. L0ngHackit

  Nhờ tạo giùm cái logo

  Như title admin hoặc ai tạo giùm cái logo với demo Text là Zing9u.OrG
 5. L0ngHackit

  Admin tạo giùm logo với

  Như title anh Thắng tạo giùm cái logo với demo thay text thành zing9u.asia
 6. B

  [WordPress] mọi người vào xem file index.php này lỗi chỗ nào giùm em với.

  Đây ạk , m.n xem giùm -------- <?php get_header(); ?> <?php require_once 'get/Mobile_Detect.php'; $detect = new Mobile_Detect; ?> <?php if(have_posts()) : ?> <div class="tmenu">Cập nhật mới</div> <?php if ( $detect->isMobile() ) { ?> <?php while(have_posts()) ...
 7. L0ngHackit

  Xin Ae ai reg và cài đặt giùm 1 cái host openshitf

  Như title mh mobile ko làm dc
Top