game nhat kiem vh resize

  1. carot_ls

    Game nhất kiếm việt hóa 100%

    Tên game: Nhất kiếm Thể loại: RPG, đánh tự do Màn hình: 240x320 Dung lượng: 769Kb Đồ họa: khá khủng Ngôn ngữ: Tiếng việt 100% http://hkozon.wap.sh/games/Nhatkiem.jar
Top