game cuu chau phong van luc

  1. S

    [Việt hóa] Game Cửu Châu - Phong Vân Lục việt hóa

    Tên game: Cửu Châu - Phong Vân Lục Thể loại: RPG Việt hóa: thanhchuotpb Đã việt hóa tất cả trừ lời thoại - dạo này game tàu toàn mã hóa dấu lời thoại, chán quá! Làm vh cũng nản Sơ lược: một game ARPG nói chung là khá, về mọi mặt: Skill không nhiều nhưng khá chau chuốt Item phong phú...
Top