free dowload un deep

  1. admin

    UnDeep Freeze 7 – Phá đóng băng mọi phiên bản

    - Hướng dẫn chút chút cho mọi người dễ hiểu: + Chạy chương trình rồi sau đó chọn version Deep Freeze tương ứng -> Apply+ Xem dưới khay đồng hồ sẽ xuất hiện thêm 1 biểu tượng con gấu+ Ctrl+Shift+Double Click vào biểu tượng thứ 2 —> Sẽ mở ra cửa sổ Deep Freeze 6 yêu cầu nhập password, nhưng lúc...
Top