font unicode đẹp san s60v2

  1. admin

    [share] font saukem cực đẹp cho s60v2

    Show vài cái ảnh Dùng font này ban đầu vào opera hay ucweb thì nó đòi kiểm tra font. Đợi nó kiểm tra song là ok. Link: saukem.zip
Top