• Downloading from our site will require you to have a paid membership. Upgrade to a Premium Membership from 10$ a month today!

    Dont forget read our Rules! Also anyone caught Sharing this content will be banned. By using this site you are agreeing to our rules so read them. Saying I did not know is simply not an excuse! You have been warned.

dshowplayercapture exe

  1. Admin

    Hướng dẫn convert video exe sang mkv chi tiết bằng hình ảnh

    - Hiện tại 1 số trang chia sẻ phim đã không còn chia sẻ phim theo định dạng phổ biến như chúng ta thường xem như avi, mkv...mà chuyển sang 1 định dạng đó là exe. Điều này làm chúng ta không thể cho vào usb để cắm vào tivi để xem bình thường được. 1.Nguyên liệu - DShowPlayerCapture - K-Lite...
Top