dns trung gian ve xtgem

  1. admin

    Hướng dẫn dns trung gian từ pavietnam về xtgem cách mới

    Đầu tiên tất nhiên là login pavietnam. Tại cột www chọn type là CNAME. Ô dưới điền tên wap không có http:// ví dụ tuoitreit.vn Tại cột @ cũng chọn type là CNAME. Và ô dưới cũng điền tên wap không có http:// Save cấu hình đó lại. Lúc sau vào tên miền đó. Thấy về xtgem thì park là xong
Top