dns sub domain về xtgem

  1. admin

    [HOT] Hướng dẫn dns domain từ pavietnam về xtgem

    Cái này thấy chưa bạn nào làm được,mình lại thấy rất dễ :| các bạn trỏ ip với kiểu A về ip: 188.95.50.112 Như hình: Kết quả là: đây
Top