directadmin null

  1. admin

    Directadmin Version 1.403 Nulled

    Thấy anh em đang cần nên chia sẻ tí Download file sau : http://www.mediafire.com/?ozd5b666kpbc3oc và http://www.mediafire.com/?1cmprcc7er51t1j Upload file update.tar.gz lên host. Mở file setup.sh ra, tìm huongson.net/update.tar.gz và chỉnh sửa lại cho đúng với đường dẫn file update.tar.gz mà...
Top