deface wapego

  1. admin

    [share] shell deface china, và công bố chiến tích anh em chiến nào

    HÀNG ĐÂY demo: http://www.zgjsj.gov.cn link up shell http://www.zgjsj.gov.cn/admin/upload.php (ae tự up nha) up shell xong sẽ ra http://www.zgjsj.gov.cn/post_upload demo : http://www.zgjsj.gov.cn/post_upload/120501165221_1[C] 2.gif shell thì anh em chỉ cần shell.php.jpg là có thể chạy được...
Top