ddos wap bang vps

  1. admin

    Share tools ddos hiệu quả và hướng dẫn sử dụng

    Download DDoS.rar Hướng dẫn: Giải nén, chạy file Anonymuos High Orbit Ion Cannon.exe Trên cửa sổ mới mở, nhấn vào chữ Attack Nó sẽ mở ra 1 cửa sổ mới, nhấn vào dấu (+) bên dưới chữ Target, dòng trên cùng là site cần DDoS (phải đánh cả http:// ở đầu), dòng thứ 2 chọn Alto, dòng...
Top