curl la gi

  1. Mr.khang

    [Hỏi] Curl là gì? Và viết như thế nào?

    Em thấy 1số code spam team dùng curl để check tài khoản thật hay giả và muốn tiềm hiểu và học viết chúng. Mà dùng mobile viết curl được không nhỉ? ----------> Bổ sung bài viết lúc 11:04 <----------> Bài viết trước lúc 10:44 <---------- Uptop ai hướng dẩn mình với. . . . . . . ...
Top