crack zing radio cua windows phone

  1. admin

    Share code zing radio 2012

    Demo :http://mp3.zing.vn/radio Bản này đã fix, ko cần edit gì cả, Giải nén rồi up thư mục radio lên site bạn với đường dẫn http://domain.com/radio Ps: Host sử dụng phải hổ hợ php và hàm file_get_contents link down: https://www.box.com/s/0b80cf5ca98ee305d9c1
Top