code wap cho trường học

  1. admin

    [share] code vbb trường học full mod tuyệt đẹp + vbhome cool Hocsinhtkp.Net

    Demo: đây Hướng dẫn: 1/ forum: Sau khi giải nén xong, bạn sửa file /includes/config.php cho phù hợp vs thông số database của bạn rồi up code lên host. Sau đó chạy link: /saoluu/install.php, nhập thông số database mà bạn khai báo ở file config.php, sau đó phục hồi data. Sau khi phục hồi...
Top