• Downloading from our site will require you to have a paid membership. Upgrade to a Premium Membership from 10$ a month today!

    Dont forget read our Rules! Also anyone caught Sharing this content will be banned. By using this site you are agreeing to our rules so read them. Saying I did not know is simply not an excuse! You have been warned.

code wap ảnh

  1. Admin

    Share code up ảnh pro không cần data

    Với code up ảnh này bạn sẽ được cài đặt mà hoàn toàn không cần dùng data, ảnh sẽ được up lưu dưới dạng file trực tiếp lấy link từ host bạn... Và bạn hoàn toàn có thể yên tâm vì code này hoàn toàn được phòng chống hacker cài virus qua file ảnh, nên không ảnh hưởng gì đến host của bạn đâu nhé...
Top