code upload ru

  1. admin

    [Share] code upload upwap.ru style đẹp

    Thấy đẹp nên leech cho anh em, ai dùng thanks nhé Download Code http://upvn.mobi/?id=18919 Data http://upvn.mobi/?id=18920Hướng dẫn cài đặt Up lên host tạo database, vào phpmyadmin import files .sql.gz Chỉnh config.php cho đúng thông số host Đăng nhập nick admin pass...
Top