code thầy phán wap4

  1. Q

    [share] code javascript thỉnh thầy online

    <SCRIPT LANGUAGE="JavaScript"> <!-- Begin var answers = new Array( "thầy đang bận", "hỏi gì mà khó vậy ta?", "mày đinh thử thầy a?", "số con chẳng giàu thì nghèo", "thầy không hiểu", "đúng đấy", "con hỏi khó thế", "hỏi lại đi cưng", "thầy biết rùi nha", "từ từ rùi khoai sẽ...
Top