code tạo wap backlink

  1. Hailan

    Share code tạo wap backlink cực hot

    Code này dùng cho tất cả wap ngay cả xtgem hoạc wmp đều good Demo trên host: đây Demo trên wmp: đây Hướng dẫn dùng: down code về hoặc inport về giải nén ra sao đó sửa file index.html Tìm dòng Mã: document.write ("?w=http://backlink.blogxxx.biz"); sửa lại thành link wap bạn, còn mấy phần...
Top