code tạo logo wap php

  1. A

    Share Code PHP Tạo Logo "Angry Birds" By Nguyên Ary

    Dảnh nên viết code này share cho ae dùng. Ai dùng thì dùng. Không dùng thì xin đừng ném đá. P/s: code giống 100% gocvn. Có thể là nó hơn gocvn tí xíu :D Demo: http://gochep.net/tienich/angry/ Demo logo: Download angry_birds_nguyen_ary.zip Pass: gochep.net Hướng dẫn: Up code lên host...
  2. admin

    [Share] Code tạo logo avatar 2

    Code có thêm chức năng cài logo wap thành logo mạng nữa. Tải xuống tea.zip (62.9 KB)
Top