code tao bookmark cho web

  1. mày.hả.bưởi

    [Share] code Tao logo,tao bookmark,game cho wap

    Code tao logo: Demo: khong co nhung code nay ngon,da test nhung del roi code : dowload(1,1m Code tao bookmark(Code được mod thêm phần có thể dùng icon riêng, câu lệnh khi xóa,..): Demo:click xem code :dowload Code game cho wap: Code này cũng đơn giản. Dùng cho wap php, wap 3G hoặc xtgem...
Top