code shop pet cho johncms

  1. admin

    Share code hiện thú cưng trong profile cho johncms

    Code này chắc chưa wap nào có hôm nay tớ xin mạo muội share .có gì sai xót ae lượng thứ Hướng dẫn : B1 : Import data này vào phpadmin : Tải xuống pets.zip (0.7 KB) Mở file profile.php trong users ra. Tìm $total_photo = mysql_result(mysql_query("SELECT COUNT(*) FROM `cms_album_files` WHERE...
Top