• Downloading from our site will require you to have a paid membership. Upgrade to a Premium Membership from 10$ a month today!

  Dont forget read our Rules! Also anyone caught Sharing this content will be banned. By using this site you are agreeing to our rules so read them. Saying I did not know is simply not an excuse! You have been warned.

code quà tặng âm nhạc

 1. Admin

  Share mod quà tặng âm nhạc và thông điệp yêu thương giống vietfried.info for vbb4

  Cài Đặt & Upload - Các bạn download file đính kèm về. bên trong mình có đính kèm cả mod và hình ảnh lẫn template - Nếu chưa cài mod thì các bạn tiến hành cài mod sau đó tiến hành edit template - Nếu đã cài mod rồi thì chỉ cần edit template - Upload images lên hosting của bạn (đúng thư mục...
 2. carot_ls

  Share code Quà tặng âm nhạc băng html

  Share Code Quà tặng âm nhạc bằng html vô cùng đơn giản Demo: thanks nhé Mã số demo: 1121 Sử dụng hoàn toàn bằng html. css và javascrip. Các sử dụng: các pak sửa trong file index.html search: HTML Code: <a href=javascript lay()thanks nào replace: HTML Code: <a href=javascript lay('đường...
Back
Top