code quà tặng âm nhạc

  1. admin

    Share mod quà tặng âm nhạc và thông điệp yêu thương giống vietfried.info for vbb4

    Cài Đặt & Upload - Các bạn download file đính kèm về. bên trong mình có đính kèm cả mod và hình ảnh lẫn template - Nếu chưa cài mod thì các bạn tiến hành cài mod sau đó tiến hành edit template - Nếu đã cài mod rồi thì chỉ cần edit template - Upload images lên hosting của bạn (đúng thư mục...
  2. carot_ls

    Share code Quà tặng âm nhạc băng html

    Share Code Quà tặng âm nhạc bằng html vô cùng đơn giản Demo: thanks nhé Mã số demo: 1121 Sử dụng hoàn toàn bằng html. css và javascrip. Các sử dụng: các pak sửa trong file index.html search: HTML Code: <a href=javascript lay()thanks nào replace: HTML Code: <a href=javascript lay('đường...
Top