code phpbb3 sạch

  1. admin

    [share] Code phpbb 3.0.10 tương đối đầy đủ mod

    Nói chung code này dùng khá tốt. Cài đặt mod đủ dùng thôi. Và đặc biệt có cài phpbb Seo nữa. (các bạn tự bật nha) Add thêm bộ rank búa gỗ. Add bộ smile và hướng dẫn sử dụng. BBcode hide chỉ thành viên mới thấy nội dung. Vậy thôi, bạn nào thấy thiếu thì bổ sung. À quên, nói luôn, style PC...
Top