• Downloading from our site will require you to have a paid membership. Upgrade to a Premium Membership from 10$ a month today!

    Dont forget read our Rules! Also anyone caught Sharing this content will be banned. By using this site you are agreeing to our rules so read them. Saying I did not know is simply not an excuse! You have been warned.

code phong cach album anh wapego

  1. Smobi

    Share [Tutorial] Hiệu ứng chữ sắt cực đơn giản nhưng lại bắt mắt

    Mình xin thề đây là cái tút mình viết mà thấy nó đơn giản nhất từ trước đến giờ =)) mọi khi mình đều test nhưng vì nó dễ quá nên thôi khỏi vậy​ ​ Final Result:​ ​ ​ Mở texture này ra, chúng ta sẽ lấy nó làm background​ ​ ​ ​ Sử dụng font Sesame và viết text mà bạn muốn, điều đầu tiên mà chúng...
Top