code len xuong wapego

  1. mày.hả.bưởi

    [Share] code lay anh nv avatar va len xuong cuoi trang

    Code don gian, nhung doc, ae copy ve wap va tks cho phat^^, Code lay anh avatarTạo file lay-anhavartar.html và post code sau: <form method="get" action="/lay-anhavartar.html">Tên nhân vật: <input type="text" name="ten" size="10" /><input type="submit" name="submit" value="Lấy Ảnh" /><br/>Ảnh...
Top