code johncms game online

  1. admin

    Share code wap chơi game online ngon

    Không có demo Tải xuống kontik.maio.zip (1656.2kb) Code đã share rồi, nhưng được vài người biết, nên đem share lại, code của Nga cũng ngon, nhưng chưa việt hoá nhé Hướng dẫn Up code, unzip, data trong code, tạo data và import sửa _common.php
Top