code ipos

  1. admin

    Share Mã Nguồn Nghe Nhạc IPOS(TGT) Ver4.5

    Demo : http://topmtv.net HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT IPOS 1.0 (TGT 4.5) Code ichphienpro -$- Bước 1: Vào phpmyadmin Tạo một database và import [oner.vn]-database-ipos-tgt4.5.sql vào. Bước 2: mở file: ./tgt/tgt_music.php tìm và sửa lại cấu hình database vừa tạo. define('SERVER_HOST'...
Top