code import file về host dung lượng lớn

  1. admin

    Share code import url lên host

    Download http://upvn.mobi/?id=35819 Demo truyen***.bexu.biz/up.php Hướng dẫn. Up lên host xong chạy domain/up.php dòng đầu điền link file zip (trên 20mb import vẫn ngon). Dòng 2 điền tên code
Top