code html qua tang am nhac cho wapego

  1. carot_ls

    Share code Quà tặng âm nhạc băng html

    Share Code Quà tặng âm nhạc bằng html vô cùng đơn giản Demo: thanks nhé Mã số demo: 1121 Sử dụng hoàn toàn bằng html. css và javascrip. Các sử dụng: các pak sửa trong file index.html search: HTML Code: <a href=javascript lay()thanks nào replace: HTML Code: <a href=javascript lay('đường...
Top