code gửi lời kết hôn wapego

  1. admin

    Share code tạo giấy kết hôn cho anh em

    Demo: đâyDownload :http://tuoitreit.vn/mf/index.php?dl=http://www.mediafire.com/?z6ulcdmkhi7q36b
  2. admin

    [share] code tạo giấy chứng nhận kết hôn.

    Các bạn chỉ cần add code này vào wap là được. demo đây <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="en" lang="en"> <head> <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf8" /> <meta name="author" content="WILLXTA" /> <title>.: Giấy chứng nhận kết hôn <3 :.</title> <style...
Top