code dj tuoitreit net

  1. admin

    [share] code+data full của trang dj cực đẹp Dj.Phodiu.Net mới nhất

    Cái này không biết là share hay chưa, nhưng đây là data hiện tại và code hiện tại Demo: đây Chạy đường dẫn http://domain.com/admincp Vào chỗ cấu hình website đổi lại url. Vào thư mục loanyeu.tk (trong host) edit url trong khoakaka.html bạn tìm dòng có : http://dj.phodiu.net edit lại thành...
Top